Thông tin khóa học
Khóa học Ngày khai giảng Thời lượng Chi phí
Lớp Lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình 24/10/2017 8 buổi 1.100.000 VNĐ /1 học viên
Lớp kỹ sư định giá xây dựng 24/10/2017 10 buổi 1.300.000 VNĐ /1 học viên
Lớp tư vấn giám sát 24/10/2017 17 buổi 1 Lĩnh vực: 1.300.000 VND. 2 Lĩnh vực: 1.500.000 VNĐ. 3 Lĩnh vực: 1.700.000 VNĐ
Lớp học đấu thầu 24/10/2017 03 ngày / 06 buổi tối 800.000 VNĐ/ 1 khóa học
Lớp Giám đốc quản lý dự án 24/10/2017 5 buổi 1.200.000 VNĐ/Học viên/Khóa
Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 24/10/2017 6 buổi 1.100.000 VNĐ/Học viên/Khóa

Chứng chỉ sơ cấp nghề: xây dựng, điện, điện nước, vận hành máy xây dựng, cơ khí…

Chứng chỉ sơ cấp nghề: xây dựng, điện, điện nước, vận hành máy xây dựng, cơ khí…

Mai Quỳnh

Tư Vấn Đào Tạo

0911 719 888

04 3550 1828

Phương Thảo

Tư vấn đào tạo

0986 669 838

04 6259 4732