Thông tin khóa học
Khóa học Ngày khai giảng Thời lượng Chi phí
Lớp Lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình 23/09/2016 8 buổi 1.100.000 VNĐ /1 học viên
Lớp kỹ sư định giá xây dựng 23/09/2016 10 buổi 1.300.000 VNĐ /1 học viên
Lớp tư vấn giám sát 23/09/2016 17 buổi 1 Lĩnh vực: 1.300.000 VND. 2 Lĩnh vực: 1.500.000 VNĐ. 3 Lĩnh vực: 1.700.000 VNĐ
Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 23/09/2016 6 buổi 1.100.000 VNĐ/Học viên/Khóa
Lớp học chỉ huy trưởng công trình 23/09/2016 5 buổi 1.000.000 VNĐ/ học viên / khóa học
Khóa học an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động theo thông tư 27/2013/TT- BLĐTBXH mới nhất 23/09/2016 4 buổi 800,000 VNĐ/Học viên/Khóa

Mai Quỳnh

Tư Vấn Đào Tạo

0911 719 888

04 3550 1828

Phương Thảo

Tư vấn đào tạo

0986 669 838

04 6259 4732